นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ข้าราชการดีเด่น และเพชรจรัสแสง สังกัด ทส.

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมกรมป่าไม้
และกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการคัดเลือก
“เพชรจรัสแสง” ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment

Skip to content