เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซ ล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก ว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สปฟ.)

ตารางราคากลาง บก06 รถ 3ตัน 6ล้อ.pdf

Leave a Comment

Skip to content