นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี 2565 โดยมี พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ เพื่อประชุมชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5

Leave a Comment

Skip to content