ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุง และล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content