นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิกออฟ เปิดโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2565 พร้อม Video Conference ไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ และแผนปฏิบัติการรองรับ โดยเน้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า โดยร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันรักษาป่า การจัดการเชื้อเพลิงในป่า และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการต่างๆ พร้อมปล่อยกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และขบวนรถปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมทั้งชิงเก็บเชื้อเพลงในป่าเพื่อนำไปอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของกรมป่าไม้ โดยวางเป้าหมายในการชิงเก็บ 1,500 ตัน และชิงเผา 155,000 ไร่ พร้อมทั้งเตรียมกำลังพล 520 นาย เจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ 135 นาย ประจำจุดต่างๆ ตามพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์

Leave a Comment

Skip to content