ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌน 4745 กรุงเทพ มหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม 51-005-0201-0001 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content