นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. หยุดไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จังหวัดลำปาง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่าในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับต่อมานายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัด ทส. ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของ ทส. โดยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทำให้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 และจำนวนจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 52หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมทั้งรับชมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพล และร่วมพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) รวมทั้งกล่าวให้โอวาทมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมทั้งปล่อยแถวกำลังพล

Leave a Comment

Skip to content