เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรว จเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยว ข้อง หมายเลขทะเบียน ฮว 1693 กทม. โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สปฟ.)

ประกาศ ซ่อมรถ ฮว 1693.pdf

Leave a Comment

Skip to content