เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราค าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ อกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย นต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน (19 – 26 พฤศจิกายน 2564) สำนักบริหารกลาง กรมป่า ไม้

64117091785_1_20211106031800.pdf

DOC191121-19112021151805.pdf

Leave a Comment

Skip to content