ประกาศรับสมัครข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะยาว จำนวน 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Skip to content