รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. เข้าร่วมในส่วนของกรมป่าไม้มี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content