นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบตู้พ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบตู้พ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อจากบริษัท กิตติ คอนเทนเนอร์ จำกัด จำนวน 1 ตู้ โดยมี คุณฑลชมล ณกรไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้แทน บริษัท กิตติ คอนเทนเนอร์ จำกัด เดินทางมามอบให้กับกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรของกรมป่าไม้ และผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อราชการ โดยทางกรมป่าไม้จะดำเนินการติดตั้งตู้พ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารเทียมคมกฤส

Leave a Comment

Skip to content