นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือแนวทางการปลูก ดูแลป่า เพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปลูกและดูแลป่า เพื่อคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนิศากร งิ้ววิจิตร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วม ทั้งนี้ ในการประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการปลูกและดูแลป่า เพื่อคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content