นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และช่วยกรอกกระสอบทรายจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ มีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) ผู้อำนวยการบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content