นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับกิจกรรมภายในงาน รมว.ทส. ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้ร่วมดูแลบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ที่ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันบำรุง ดูแลต้นไม้ภายในบริเวณกรมป่าไม้ ภายหลังจากบำรุงรักษาต้นไม้ทีมรุกขกรมาสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึงตรวจสุขภาพต้นไม้ ให้ความรู้ตามหลักวิชาการและการปฏิบัติดูแลต้นไม้ นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เรื่องป่านันทนาการ และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

Leave a Comment

Skip to content