นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ

Leave a Comment

Skip to content