นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแปรรูปไม้มีค่า สำหรับก่อสร้างพิพิธภัณฑ์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแปรรูปไม้มีค่าสำหรับก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งการตรวจติดตามการดำเนินงานแปรรูปไม้มีค่าของกลาง พบว่า ไม้ทั้งหมดที่เข้ามามีความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 และเมื่อทำการแปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นเศษไม้ ปีกไม้ เศษหัวไม้ตัด และขี้เลื่อยขี้กบ อ.อ.ป. ต้องเก็บรักษาไว้ทั้ง 100% ตามมติของคณะกรรมการที่ผ่านมา โดยเฉพาะขี้เลื่อย ที่ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณมากถึงเกือบ 1,600 ตัน จึงได้มอบหมายให้ อ.อ.ป. และกรมป่าไม้ เร่งหาวิธีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ในปัจจุบันพิจารณา แทนการปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมสภาพและไม่เกิดประโยชน์

ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานแปรรูปไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายชาญชัย ศักดาภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่ เข้าร่วมร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Leave a Comment

Skip to content