พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน”

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน” พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม สำหรับ “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน” ของกรมป่าไม้ ได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี โดยมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการป่าไม้ในประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการทำไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงความรู้ด้านการป่าไม้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจถึงภารกิจสำคัญในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และความเป็นมาของกรมป่าไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “การทำไม้ในประเทศไทย” ส่วนที่ 2 “ภารกิจในผืนป่า” ส่วนที่ 3 “ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร” ส่วนที่ 4 “ Hall of Fame” และส่วนที่ 5 “พันธกิจกรมป่าไม้”

Leave a Comment

Skip to content