นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเครื่องทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเครื่องทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) โดยมีนายชัยยุทธ ดโนทัย ผู้จัดการแผนกจัดหาที่ดิน ใบอนุญาตและบริการงานปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ฯ ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาระกิจของกรมป่าไม้ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content