ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒย 3061 ก รุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-009โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content