นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ค้นหาป่าชุมชน “กล้ายิ้ม” 2564 รางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานกรรมการตัดสินรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนเป็นประธานการพิจารณาประเมินป่าชุมชน ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายนวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร และผู้บริหารจากกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมคณะกรรมการจากทั้งสองหน่วยงานร่วมพิจารณาประเมินผลงานและซักถามข้อมูลในการดำเนินงานของป่าชุมชน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป. ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การสนับสนุนการนำเสนอผลงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content