ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและข องเหลว และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถย นต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 5623 กรุงเทพมหาน คร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-0701-00-0005 โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

Untitled_30072021_124316.pdf

Leave a Comment

Skip to content