ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า งทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ (สมม.)
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (สศม.)
09 1774 1212

ประกาศผู้ชนะ-ตรายาง23.06.64.pdf

Leave a Comment