นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564  โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี  นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ในโอกาสนี้ กรมป่าไม้ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th  ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564

Leave a Comment

Skip to content