นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ พร้อมปลูกต้นหว้าในบริเวณจุดจ่ายน้ำ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์เลขา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. และคณะผู้บริหารทส. เข้าร่วม ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน ณ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบโมเดลจำลองโครงการและโมเดลทุ่นดักขยะให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่ พร้อมร่วมปลูกป่าชายเลน (ต้นแสมและโกงกาง) บริเวณหลังแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ณ บริเวณตลาดกลางท่าเทียบเรือบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content