นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ไม้ของกลาง ป่าสาละวิน สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า “

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ไม้ของกลาง ป่าสาละวิน สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่อง 7HD โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยเป็นการรวบรวมไม้ของกลางที่ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการไม้ของกลางโดยกรมป่าไม้มีหน้าที่ในการขนย้ายไม้ของกลางส่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำการแปรรูป เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าสำหรับการสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เพื่อเป็นจุด Landmark ให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ในประวัติความเป็นมาของไม้ แนวทางการใช้ไม้ ได้เห็นคุณค่า ศิลปะ งานฝีมือ และการก่อสร้างที่ตกแต่งด้วยไม้ และที่สำคัญเป็นการรวบรวมไม้ของกลางในคดีต่าง ๆ รวมถึงคดีไม้สักสาละวิน 15,000 ท่อน มูลค่าหลายพันล้านซึ่งคดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไม้ของกลางที่มีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Leave a Comment

Skip to content