นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ส่งกำลังใจพร้อมมอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัดซีน KU สู้ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักบริหารกลาง และผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ร่วมส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใกล้เคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบข้าวกล่อง ณ ศูนย์บริการฉีดวัดซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Leave a Comment

Skip to content