พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ (สัก) จาก นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ (สัก) จาก นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

Leave a Comment

Skip to content