นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศช่วยกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตเป็นร่มเงา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content