ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่ อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎ อ 3653 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665530 -001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสน เทศ)

sls1.pdf

Leave a Comment

Skip to content