เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถ บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน

รถบรรทุกน้ำ 14 ม.ค. 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content