ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่ อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขข 3757 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2320-004-0 007012-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสาร สนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content