นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง เข้ าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส และได้ประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

                1. จากการที่สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ทส. เดินทางมาเป็นประธาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความชื่นชนจาก ท่าน รมว.ทส. เป็นอย่างมาก ที่มีผู้นำป่าชุมชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ขอบคุณสำนักจัดการป่าชุมชนที่จัดงานได้อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดประชุมเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนภาคเหนือ ในช่วงเดือนต้นเมษายน  และภาคกลาง ภาคใต้ ตามลำดับ

                2. ในเทศกาลวันสงกรานต์ กรมป่าไม้ กำหนดจัดงานรดน้ำ ดำหัว ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว ในวันที่ 9 เมษายน 2564

                3. การเปิดโครงการป่านันทนการ กำหนดไว้เบื้องต้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยจะเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  ให้เกียรติเป็นประธาน

                4. ติดตามเร่งรัดรายการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนของแต่ละหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ที่ประชุมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโควิด-19 ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

                5. ท่านปลัด ทส.  ให้ความสำคัญเรื่องคาร์บอนเครดิต จึงขอมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เร่งจัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต และมอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปด้วย

                6. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  สำนักงบประมาณ ได้เสนอเข้า ครม. แล้ว โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรประมาณ 4 พันล้าน ปรับลดจากปี 2564 จำนวน 27 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการกรรมาธิการ วาระที่ 1 – 4 จะมีการปรับลดอีกครั้ง ก่อนจะออกเป็น พรบ. งบประมาณประจำปี 2565 ต่อไป

                7. สถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและลำปาง ยังคงมี hotspot อยู่เป็นปริมาณมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง แต่ให้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลา

Leave a Comment

Skip to content