นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต” ณ อาคาร RS Tower ชั้น 10 โดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยมีเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งกรมป่าไม้มีความพร้อมและมีความยินดีให้การสนับสนุนกล้าไม้เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Skip to content