นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก จ.พังงา

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารทส. ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก จ.พังงา ได้ร่วมสักการะพ่อตาเขาหลัก เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพี่น้องป่าชุมชน

                ในการนี้ รมว.ทส ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน ที่ได้ช่วยดูแลรักษาผืนป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนเขาหลักเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 5 ป่าชุมชน และมอบเงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน จำนวน 3 ป่าชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้ส่งมอบ

Leave a Comment

Skip to content