นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) สรุปผลการประชุมดังนี้

  1. จากสถานการณ์รายงานผลผู้ติดเชื้อยังมีเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกสำนักกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ตระหนัก และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตราการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
  2. ให้แต่ละสำนักจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
  3. ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยรอบบริเวณกรมป่าไม้
  4. เรื่อง work from home ยังคงให้ปฏิบัติปกติ โดยให้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงฉบับที่ 9
  5. ให้ฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานแนวทางปฏิบัติในช่วงวันสงกรานต์

Leave a Comment

Skip to content