นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564   ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในงานมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2564

Leave a Comment

Skip to content