นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานหารือเพื่อเตรียมการจัดทำห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมป่าไม้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานหารือเพื่อเตรียมการจัดทำห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ทั้งนี้ ในการหารือเบื้องต้น บริษัท แปลนโมทีฟ จำกัด ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำพิพิธภัณฑ์ และหอประวัติศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ มานำเสนอเพื่อใช้ประกอบการจัดทำห้องประวัติศาสตร์ฯ พร้อมกับขอหารือในประเด็นข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดแสดงในห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ดังกล่าว เช่น ความเป็นมาของโรงเรียนป่าไม้แพร่ จังหวัดแพร่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการเรียนการสอนวิชาป่าไม้ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติการทำไม้ตั้งแต่อดีต วิวัฒนาการการป่าไม้ในแต่ละยุค แต่ละสมัย เป็นต้น โดยจะจำลองรูปแบบของห้องประวัติศาสตร์มานำเสนอในโอกาศต่อไป ทั้งนี้ จะใช้เป็นห้องสมุดกรมป่าไม้ (เดิม) มาปรับปรุงเป็นห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ เพื่อให้นักป่าไม้ทั้งในรุ่นอดีต จนถึงปัจจุบัน ได้ศึกษาความเป็นมา และที่จะดำเนินการในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content