นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์

                วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ตรวจสอบกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และน้องสาวบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

                ทั้งนี้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้รับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

Leave a Comment

Skip to content