กรมป่าไม้แจ้งความเพิ่ม นางสมพร น.ส.ชนาพรรณ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รุกป่าสงวนแห่งชาติ จ. ราชบุรี

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผอ.ศปก.พป. ทส.  พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม “กรณีนางสมพร น.ส.ชนาพรรณ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่นำเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมายึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง รวม 5 นาย ได้ร่วมกันออกเอกสารสิทธิที่ดิน น.ส.3ก ทั้ง 60 แปลง” ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้บังคับการ บก.ปทส. และคณะพนักงานสอบสวนกอง 5 บก.ปทส. เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป และจะดำเนินการส่งเรื่องราวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามมูลฐานความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงิน 

            ทั้งนี้ รวมพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีทั้งหมดเนื้อที่ 2154-3-82 ไร่ ประเมินความเสียหายภาครัฐจำนวน 147,063,223.15 บาท เพื่อดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายภาครัฐ และจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ดินแปลงอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหลายร้อยไร่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนางสมพร ว่าเอกสารที่ใช้ครอบครองถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งพื้นที่อีกประมาณ 30 ไร่ที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และนางสมพร ได้นำไปมอบให้สถาบันราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ จะขยายผลตรวจสอบให้ได้ข้อยุติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content