เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน พิกเซล จำนวน 22 ตัว กล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และ กล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแทกน้ำ) จำนวน 10 ต ัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22-29 ม.ค . 64) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

tor-กล้องรวม.pdf

ประกาศ กล้องรวม รอบ2 22 ม.ค. 64.pdf

เอกสารประกวดราคา กล้องรวม รอบ2.pdf

Leave a Comment

Skip to content