ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอ ร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 7 เครื่ อง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กันยายน 2564 โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

NEXT2.pdf

Leave a Comment

Skip to content