นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.”

                วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่อง 7HD สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ไทยพีบีเอส และTnn 16 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้ปลดล็อกมาตรา 7 ครั้งที่ 2 อนุญาตให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก. ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563

                ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ไม้ที่ปลูกสามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการปลูกป่าสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคต ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content