นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้แนวทางและให้กำลังใจการดับไฟป่า

            วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ซักซ้อมการบัญชาการขณะเกิดเหตุไฟไหม้ป่า โดยมีนายอุธร สุทธิมิตร พร้อมด้วย ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า ว่าที่ร้อยตรี ประทีป เจิมสม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และนายจิตติศักดิ์ ยอดคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการควบคุมไฟป่า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมไฟป่า (ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้)  ซึ่งมีนายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ร่วมบัญชาการที่ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

            ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณจุดความร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเกิดซ้ำในทุกๆ ปี การคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผาไหม้ รวมถึงการชิงเก็บเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นสำคัญ

Leave a Comment

Skip to content