นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการครอบครองไม้และที่ดินในการก่อสร้างวังพญานาคของนายไชย์พล วิภา

วันที่ 22 ม.ค. 64  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการครอบครองไม้และที่ดินในการก่อสร้างวังพญานาคของนายไชย์พล วิภา หรือลุงพลซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจพิสูจน์ไม้ พบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484  และได้แจ้งความดำเนินคดีและนำไม้ไปเก็บรักษาไว้ต่อจากนี้พนักงานสอบสวนจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนและลุงพลสามารถนำหลักฐานเพื่อพิสูจน์การได้มาของไม้ต่อไป รวมถึงการตรวจสอบที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวังพญานาคว่าเป็นที่ดินประเภทใดได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ กรมป่าไม้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบการเข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

Leave a Comment

Skip to content