นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนพร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนพร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน และมอบเงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน จำนวน 10 ป่าชุมชน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนร่วมต้อนรับ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

                จังหวัดอุตรดิตถ์ มีป่าชุมชนทั้งสิ้น 235 ป่าชุมชน โดยชุมชนบ้านหนองกวาง ได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ และร่วมกันดูแลรักษาป่าจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ จนเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะและกล่าวกับพี่น้องเครือข่ายว่า รู้สึกดีใจที่ได้มายืนอยู่ใต้ร่มเงาของป่าชุมชนแห่งนี้ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ภาคกลาง มีเครือข่ายป่าชุมชนที่มีความเข็มแข็ง วันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังทำ นอกขากจะทำเพื่อชุมชนของตนเองแล้วยังทำเพื่อประเทศชาติและลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกคน

                จากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา และคณะ ได้ร่วมกันเก็บใบไม้แห้งในพื้นที่ป่าชุมชน ร่วมกันบวชต้นไม้ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content