นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 11 แห่ง ณ อ่างเก็บน้ำตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนร่วมต้อนรับ อำเภอหนองวัวซอ มีป่าชุมชนทั้งหมด 30 ป่าชุมชน โดย ป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข”  และยังสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายป่าชุมชนทั้ง 365 แห่ง ใน จ. อุดรธานี ให้สามารถดูแลรักษาป่า บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้อย่างคุ้มค่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ อ.หนองวัวซอแห่งนี้ เต็มไปด้วยต้นไม้หลายพันธุ์นานาชนิดเหลือเกิน เป็นป่าที่พี่น้องชาวหนองวัวซอช่วยกันดูแล แทนที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราดูแลป่า เราดูแลไม้ยืนต้นนับหลายหมื่นต้นที่อยู่ในบริเวณ ผลที่ตามมาคือ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า มีน้ำเต็มไปหมด แต่ละครั้งที่คนอื่นไม่มีน้ำใช้แต่เรามี นี่คือพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่านั้นคือโรงงานผลิตน้ำ แต่พวกเราอยู่ที่นี่ ต้นไม้ 1 ต้น คือ เครื่องฟอกอากาศ ต้นไม้1 ต้นคือเครื่องผลิตน้ำ ฉะนั้นพวกเราอยู่ท่ามกลางเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ เราอยู่ท่ามกลางโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆชุมชน ในที่แห่งนี้ ที่ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนหลายหมื่นไร่ จนกระทั่งวันนี้เรามีน้ำให้พวกเรากันเองได้ใช้ ในฐานะที่เป็นที่คนไทยคนหนึ่งต้องขอบคุณพี่น้องป่าชุมชนที่ช่วยกันดูแลผืนป่าของประเทศไทย ให้เรามีป่าที่สมบูรณ์ และให้เรามีน้ำใช้ตลอดปี

Leave a Comment

Skip to content