นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จัดภายใต้แนวคิด “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

                ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการ “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” และนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “60 ปีการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ “พัชรสุธาคชานุรักษ์” อันเป็นโครงการที่กรมป่าไม้ดำเนินการในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาช้างออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์จนเกิดการเผชิญหน้าและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร อันเป็นการแก้ปัญหาคนกับช้างป่า

Leave a Comment

Skip to content