กรมป่าไม้ รับ ส.ค.ส. พระราชทาน

                วันที่ 21 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับพระราชทาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content