ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอ ร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส(ipad) จำนวน 3 เครื่อง ประ จำปี 2564 จำนวน 9 งวดงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม-30กันยาย น2564

ipad29122563.pdf

Leave a Comment

Skip to content